Opiskelun tuki

Lukiossa opiskelija voi saada tukea opintoihinsa, elämänhallintaan ja terveyteen liittyvissä asioissa. Opettajien lisäksi lukiolainen voi kääntyä erityisopettajan, kuraattorin, psykologin tai terveydenhoitajan puoleen. Myös opettajat voivat ohjata opiskelijaa tuen piiriin, mutta opiskelijan tai huoltajien toivotaan ottavan rohkeasti myös itse yhteyttä tarvittaessa. Wilman kautta yhteydenotto on sujuvinta.

 • Ter­vey­den­hoi­ta­ja­na toi­mii Mervi Riihiluoma. Lisätietoa: Opiskelijaterveydenhoito.
 • Eri­tyis­o­pet­ta­ja­na toi­mi­i Karoliina Snellman.
 • Psy­ko­lo­gi­na toi­mii Tuulia Nicholls.
 • Ku­raat­to­ri­na toi­mii Sanna Vepsäläinen.

Lisätietoja: Erityinen tuki lukiossa.

Tutustu myös Tukea toiseen -sivustoon.

Koulutapaturmien korvaaminen

Kuopion kaupunki on ottanut Vakuutusyhtiö Pohjolasta vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen sopimus nro 206 008727525/6.

Em. vakuutus ei korvaa opiskelijan sairastumiseen liittyviä kustannuksia ja opiskelijan omaisuudelle (kun ei ole kysymyksessä tapaturma) mm. silmälaseille ja asusteille sattuneita vahinkoja. Vahinkoilmoitus on tehtävä koulusihteerille mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 14 vrk kuluessa vahinkotapahtumasta.

Lukiolaisten terveystarkastukset

Kaikki lukion aloittaneet opiskelijat kutsutaan terveydenhoitajan tarkastukseen ensimmäisen lukuvuoden aikana. Opiskelijalle varataan tarvittaessa ensimmäisenä opintovuonna myös lääkärintarkastus. Muille opiskelijoille terveystarkastus tehdään tarpeen mukaan.

Lisätietoa opiskeluterveydenhuollosta löydät osoitteesta: kuopio.fi/kuopion-lukiot.

Video lukioiden terveydenhuoltopalveluista

Suun terveydenhuollon ajanvaraus ja neuvonta

Osana opiskeluterveydenhuoltoa kaikki päätoimisesti Kuopiossa opiskelevat voivat kotikunnastaan riippumatta hakea suun terveydenhuollon palveluja Kuopion terveyskeskuksesta. Opiskelijat voivat halutessaan hakeutua myös oman kotikuntansa terveyskeskukseen asiakkaaksi.

Alle 18-vuotiaat kuopiolaiset kutsutaan automaattisesti (kirje kotiin) määräaikaistarkastuksiin.

18 vuotta täyttäneet varaavat itse ajan soittamalla ajanvaraukseen.

Jos olet muuttanut toiselta paikkakunnalta ja haluat suun terveydenhuollon palveluja ota yhteyttä ajanvaraukseen, jotta tietosi saadaan ajan tasalle. Muualta muuttaneiden opiskelijoiden tiedot eivät siirry automaattisesti tietojärjestelmään.

 • Puh. 017 186 611.
 • Ajanvaraus: ma-pe klo 7.45-11.00.

Hammaslääkäripäivystys:

Yhteydenotto opiskelijahuoltoon

Yhteyden kuraattoriin ja psykologiin saa sujuvimmin Wilman kautta. On huomioitava, ettei yhteydenotto välttämättä aina tavoita opiskelijahuoltoa saman päivän aikana. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto tulisi tehdä puhelimitse ja jos puheluun ei vastata, niin jätäthän soittopyynnön tekstiviestillä. Kuraattorin ja psykologin luokse voi hakeutua myös esim. huoltajan, opiskeluterveydenhoitajan, opettajan tai opinto-ohjaajan välityksellä. Ensiaika pyritään tarjoamaan mahdollisimman nopeasti joko kuraattorille tai psykologille.

Lisäksi tarvittaessa auttaa:

 • Kuopion Kriisikeskus:
  ma-pe 8-21 ja la-su 14-21,
  puh. 017 262 7733 tai 017 262 7738.
 •  Sekasin chat
 • Irti huumeista-puhelin
  ma-to, puh. 017 262 4193.
 • Turvakoti
  ympärivuorokautisesti 017 183 393.
 • Kasvatus- ja perheneuvola
 • Päihdeklinikka
  Puistokatu 14-16,
  puh. 044 718 3314.