Haku musiikkilinjalle

Pääsykokeet keväällä 2023

Kuopion taidelukio Lumit kuuluu valtakunnallisen yhteishaun piiriin. Seuraava yhteishaku on 21.2.-21.3.2023  (haku päättyy klo 15.00). Hakeminen tapahtuu yhteishaussa Opintopolun kautta.

Musiikkilinjalle haku

 • Täytä hakemus Opintopolussa.
 • Lähetä kopiot musiikin tutkinto-, kurssi- sekä harrastustodistuksista postissa koulun kansliaan (Koljonniemenkatu 48-50, 70100 Kuopio) tai sähköisesti Lumitin koulusihteeri Päivi Jokikokolle osoitteeseen: paivi.jokikokko@kuopio.fi.
 • Musiikkilinjalle hakevien harrastustodistukset tulee lähettää koululle hakuajan puitteissa. Tutkintotodistuksia voi tarvittaessa toimittaa pääsykokeisiin mennessä, jos saat tutkinnon tehtyä hakuajan päättymisen jälkeen.
 • Kun olet hakenut yhteishaussa Kuopion taidelukio Lumitin musiikkilinjalle, saat sähköpostitse kutsun pääsykokeisiin. Sähköpostiviesti lähetetään siihen osoitteeseen, jonka olet laittanut hakiessasi opintopolku.fi–sivuille. Pääsykokeisiin kutsutaan kaikki hakijat.

Todistukset kannattaa lähettää! Jos olet harrastanut aktiivisesti musiikkia esimerkiksi osallistumalla musiikkiteatteriproduktioihin tai muuhun vastaaviin, esiintymällä konserteissa tai olet suorittanut kurssitutkintoja joko soitossa, laulussa, teoriassa, säveltapailussa tai musiikkitiedossa, toimita näistä todistukset hakemuksesi mukana koulun kansliaan joko postitse tai sähköisesti. Näistä voit myös saada hakupisteitä.

Musiikkilinjan pääsykoetilaisuus

Musiikkilinjan pääsykoepäivät varmistuvat myöhemmin.

Pääsykokeeseen on syytä varata aikaa koko päivä. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan hakijoille sähköpostiviestillä lähettävässä kutsukirjeessä.

Pääsykokeen sisältö

 • Pääsykoe sisältää haastattelun. Valmistauduthan kertomaan itsestäsi ja musiikkiharrastuksestasi.
 • Musiikkilinjan pääsykokeissa hakija esittää laulu- ja/tai soittonäytteen.
  1. Soittonäyte annetaan omalla pääinstrumentilla ja esitettävän kappaleen hakija valitsee itse. Soittonäytteessä saa olla nuotti mukana.
  2. Jos hakija ei soita mitään instrumenttia, hän antaa kaksi laulunäytettä: pakollisen ja vapaavalintaisen laulun.

Laulunäyte

 • Kaikille musiikkilinjan hakijoille pakollinen laulu on, Arvon mekin ansaitsemme
  • Laulu esitetään pääsykokeissa ilman säestystä.
  • Voit valita vapaasti itsellesi sopivan sävellajin.
  • Nuotti saa olla mukana esityksessä, mutta on toivottavaa että kappale on harjoiteltu niin ettei nuotinluku häiritse esitystä.
  • Kaikille pakollisen laulun nuotit toimitetaan myös sähköpostin liitteenä.
 • Halutessaan hakija voi esittää yhden vapaavalintaisen laulun.
  • Toiseksi pääsykoelauluksi voit valita vapaasti itsellesi sopivan kappaleen mistä tahansa genrestä.
  • Huomioithan kuitenkin, että laulu antaa äänestäsi ja laulajan kyvyistäsi mahdollisimman edustavan kuvan.
  • Laulu esitetään ilman säestystä. Kappaleen nuotti on tuotava mukaan pääsykokeeseen.
  • Vapaavalintainen laulu on vapaaehtoinen niille, jotka hakevat soittajana sisään.
  • Jos hakija hakee laulajana sisään, vapaavalintainen laulu on pakollinen. Tällöin vapaavalintainen laulu arvioidaan ns. soittonäytteenä, mikäli varsinaista soittonäytettä ei ole.

Pääsykokeen pisteytys

Maksimipistemäärä kouluun haettaessa on 20 pistettä. Tämä koostuu yläkoulun päättötodistuksen keskiarvosta (esim. Ka 8,5 on 8,5 pistettä) ja pääsykokeesta (max. 10 pistettä) Pääsykokeessa hakija saa pisteitä soittonäytteestä, laulunäytteestä, harrastuneisuudesta (todistusten perusteella), suoritetuista musiikin tutkinnoista (todistusten perusteella) sekä haastattelusta.

Lisätietoja

Musiikkilinjan vastaava lehtori Ville Heikkinen, 044 718 1402, ville.heikkinen@opedu.kuopio.fi