Kuopion taidelukio Lumit

Kuopion taidelukio Lumit on aloittanut toimintansa elokuussa 2015, jolloin Kuopion yhteiskoulun musiikkilukio ja Minna Canthin lukio yhdistettiin. Lumit on musiikiin ja tanssin erikoislukio ja lisäksi Lumitissa on ilmaisutaitolinja ja yleislinja. Taidelukio Lumit on osa Kuopion keskustan lukiokampusta, jossa toimivat Lumitin lisäksi Kuopion Lyseon lukio ja Kuopion aikuislukio.

Koulun syksyllä 2022 käyttöönotettu koulurakennus sijaitsee Kuopion Musiikkikeskuksen välittömässä läheisyydessä, jossa toimivat Taideyliopiston Sibelius Akatemian Kuopion osasto, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun musiikin ja tanssin yksikkö sekä Kuopion konservatorio. Nämä musiikkioppilaitokset yhdessä taidelukio Lumitin kanssa muodostavat erinomaisen ja maamme oloissa ainutlaatuisen musiikin ja tanssitaiteen kouluverkoston. Oppilaitosten keskinäinen vuorovaikutus toistensa välittömässä läheisyydessä antaa monenlaisia opetusta rikastuttavia mahdollisuuksia. Kuopion kaikki lukiotkin sijaitsevat muutaman kilometrin säteellä, lähimmät vain parin korttelin päässä.

Taiteiden harrastamisella on koko elämään syvästi vaikuttava merkitys. Kulttuuri ja taide antavat elämään mielekkyyttä ja tarjoavat välineitä olemassaolon peruskysymysten ratkaisemiseen. Taiteiden avulla voi rakentaa vahvaa ja tervettä omaa identiteettiä. Kulttuuriharrastukset vaikuttavat myönteisesti ihmisen hyvinvointiin. Taide antaa eväitä maailman ymmärtämiseen, taide avaa silmiämme ja auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia. Taiteen tärkein tehtävä on tuottaa ihmisille henkistä hyvinvointia. Taiteen elementtinä on kohdata toinen ihminen, yleisö. Taiteen avulla luodaan yhteisöllisyyttä. Näistä taiteen olemuksen määrittelyistä nousee koulumme arvomaailma.

Koulumme arvoiksi olemme määritelleet henkisen kasvun, toisesta välittämisen ja Lumit-lukion hengen. Näitä arvoja olemme selittäneet seuraavasti: ”Henkinen kasvu heijastuu oikeudenmukaisuutena, suvaitsevaisuutena ja yhteistyökykynä sekä kannustavana vuorovaikutuksena. Toisesta välittäminen näkyy keskinäisenä luottamuksena ja kunnioituksena sekä rehellisyytenä. Lumit-lukion henki merkitsee innostuneisuutta ja luovuutta sekä yhdessä tekemisen iloa.”

Koulussamme opiskelijat tuntevat voimakasta yhteenkuuluvaisuutta, vaikka ovatkin tulleet eri puolilta Suomea. Erilaisuus yhdistää.  Taideaineiden lisäksi koulumme vahvuutena on ollut kansainvälinen toiminta. Kansainvälistä yhteistyötä koulullamme on ollut eniten  Saksaan, Ruotsiin, Ranskaan ja Venäjälle.

Tervetuloa kouluumme, jossa voit taideaineiden lisäksi opiskella laaja-alaisesti tavallisia lukioaineita hienossa kaveriporukassa!