Ylioppilaskirjoitukset

 

Rehtorin info syksyn 2024 kokeisiin ilmoittautumisesta

DIAT: YO-ilmoittautuminen s2024

TALLENNE: https://kuopio.tv/permalink/v12689c4b169ahda9som/iframe/#start=8

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa yhtä aikaa koko maassa.

 • Ennen kevättä 2022 aloittaneiden ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta.
  • Ennen kevättä 2022 aloittaneiden kokeessa sinun tulee myös määritellä, onko koe pakollinen vai ylimääräinen.
 • Kevään 2022 jälkeen aloittaneilla tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta.
  • Kevään 2022 jälkeen aloittaneiden ei enää tarvitse määritellä, onko koe pakollinen vai ylimääräinen.

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat:

 • toisen kotimaisen kielen koe,
 • vieraan kielen koe,
 • matematiikan koe ja
 • reaaliaineissa järjestettävä koe

Kevään 2022 jälkeen aloittaneiden koe: Jos jätät yhden yllä olevista koeryhmistä pois, sinun tulee tehdä kaksi jonkin muun ryhmän koetta. Esimerkiksi: Jos jätät matematiikan pois, sinun tulee tehdä joko kaksi vieraan kielen tai reaalin koetta.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa kokelaan tulee suorittaa vaativampi koe. Kokeen tason oppilas voi valita koulussa opiskellusta tasosta huolimatta.

 

Reaaliaineen kokeet

Kussakin reaaliaineessa järjestetään omakokeensa. Yhdellä tutkintokerralla (kevät tai syksy) on kaksi reaaliaineiden koepäivää, joiden välillä on noin viikko. Kokelas voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten hän voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla enintään kaksi reaaliainetta. Reaaliaineet on jaettu kahteen ryhmään:

 • 1. reaalikokeen koepäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • 2. reaalikokeen koepäivä: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, kemia, yhteiskuntaoppi, maantiede, terveystieto

Osallistumisoikeus

Tutkintoon saa osallistua, kun opiskelija on suorittanut kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit/opintojaksot. Kirjoitukset perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin (LOPS2016)/pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintojaksoihin (LOPS21).

Ilmoittautuminen

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Sen voi suorittaa kerralla tai jakaa enintään kolmeen osaan. Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan marraskuun 23. päivään mennessä ja syksyn tutkintoon kesäkuun 5. päivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumislomake täytetään sähköisesti Wilmassa, tallennetaan ja tulostetaan. Tulostettu versio allekirjoitetaan ja palautetaan omalle opolle tarkastettavaksi. Alle 18 -vuotiaalla lomakkeeseen vaaditaan myös huoltajan allekirjoitus. Seuraa ajankohtaisi ohjeita ja tiedostusta Wilman kautta, sekä ilmoittautumisen aikataulua koulun kalenterista!

Erityisjärjestelyt

Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa. Erityisjärjestelyt tulee hakea ilmoittautumiseen mennessä. Lumitissa erityisjärjestelyiden hakemisesta vastaa erityisopettaja Karoliina Snellman.

 

Kompensaatio ja oikaisuvaatimus

Tutustu YTL:n sivuilla myös kompensaatioon eli mahdollisuuteen saada kompensoitua muilla läpimenneillä arvosanoilla yksi hylätty suoritus, sekä arvioinnin oikaisuvaatimuksen tekoon.

Kompensaatio

Keväällä 2022 tai myöhemmin aloitetut tutkinnot

Jos kokelas on suorittanut tutkintoon vaadittavista viidestä kokeesta yhden kokeen hylätyllä arvosanalla ja neljä hyväksytyllä arvosanalla, hän saa näistä neljästä kokeesta
kompensaatiopisteitä arvosanojen perusteella seuraavasti:

 • laudatur 7
 • eximia cum laude approbatur 6
 • magna cum laude approbatur 5
 • cum laude approbatur 4
 • lubenter approbatur 3
 • approbatur 2.

Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen ja 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan. Jos kokelas on suorittanut enemmän kuin viisi koetta, hänelle otetaan kompensaatiopisteiden laskemisessa huomioon tutkintoon vaadittavista kokeista ne neljä koetta, jotka tuottavat korkeimman kompensaatiopistesumman. Ylimääräisistä kokeista ei
anneta kompensaatiopisteitä.

Oikaisuvaatimus

Ylioppilastutkintolautakunnan päätökseen, jolla koesuoritus on arvosteltu, saa vaatia lautakunnalta oikaisua. Oikaisuvaatimuksen tekeminen maksaa 50 euroa. Maksu palautetaan, jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan tai pelkän pistemäärän korottamiseen.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen vain yhdestä kokeesta samalla hakemuksella. Jos haluat vaatia oikaisua useaan kokeeseen, tulee jokaisesta tehdä erillinen oikaisuvaatimus.

Kuka voi tehdä oikaisuvaatimuksen?

 • Kokelas itse
 • Alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja
 • Asiamies, jolle kokelas on antanut valtakirjan

Milloin oikaisuvaatimuksen voi tehdä?

 • Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla (ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla) on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun tuloksesta ja nähdä arvosteltu koesuorituksensa.

Miten teen oikaisuvaatimuksen?

 

Käytännön ohjeita ylioppilaskirjoitusten suunnitteluun

Kun suunnittelet omaa kirjoitusaikataulua, kannattaa ottaa miettiä mm. seuraavia asioita:

 • Syksyllä kirjoitukset ovat keskellä 1. jaksoa. Miten ennätät valmistautua kokeisiin? Montako yo-ainetta syksyllä kannattaa kirjoittaa?
 • Keväällä ennen kirjoituksia on lukuloma.
 • Kevään kirjoitusaineita ovat aina pitkä matematiikka ja fysiikka sekä lyhyet (B3) kielet, koska näiden kertaavat opintojaksot järjestetään aina vain 3. jaksossa
 • Montako reaaliainetta aioit kirjoittaa? Miten hajautat reaaliaineet? Ota huomioon, että samalla kirjoituskerralla ei voi kirjoittaa kahta samana päivänä järjestettävää reaalikoetta. Miten ennätät valmistautua syksyn kirjoituksiin?

Opiskelijan on itse vastuussa ylioppilaskokeeseen liittyvistä asioista, kuten ilmoittautumiseen, ajankohtiin, kokeen uusimiseen sekä täydentämiseen liittyvissä asioissa. Tietoa jaetaan opinto-ohjauksen oppitunneilla ja keväisin ja syksyisin järjestettävässä yo-infoissa, joihin opiskelijalla on velvollisuus osallistua. Lisätietoa saa opinto-ohjaajalta ja ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta: ylioppilastutkinto.fi.

Lue huolella!