Tanssi

Tanssilinja

Kuopion tanssilukio on Suomen vanhin. Linjalla opiskellaan pääaineena nyky- ja jazztanssia. Opintoihin kuuluvat myös mm. klassisen baletin, koreografian ja tanssitiedon opinnot.

Tanssilinja

Kuopion taidelukio Lumit on tanssitaiteen erikoislukio eli tanssilukio. Normaalien lukioaineiden lisäksi lukiossa voi opiskella tanssia monipuolisesti koko lukion ajan. Pääaineena opiskellaan monipuolisesti eri tanssitekniikkalajeja keskittyen nykytanssiin ja sen variantteihin. Tanssin opintoihin kuuluvat myös mm. improvisaation, koreografian, baletin, kehonhuollon ja tanssitiedon opinnot. Koulun upea erikoisuus ovat erilaiset esiintymiset, musikaalit ja produktiot, joita teemme yhdessä musiikin ja ilmaisutaidon opiskelijoiden kanssa.

Tanssilinja antaa hyvät mahdollisuudet pyrkiä tanssin ammattiopintoihin lukion jälkeen. Toisaalta tanssi voi lukioaikana toimia sinulle virkistävänä ja tärkeänä harrastuksena ja lukion huipennuksena painat päähäsi valkolakin ja voit jatkaa opintojasi missä tahansa taiteen tai tieteen alan jatko-opiskelupaikassa.

Tanssilinjalle valitaan vuosittain 16 opiskelijaa. Lumit kuuluu valtakunnalliseen toisen asteen yhteishakuun. Haun jälkeen jokaiselle hakijalle lähetetään sähköinen kutsu pääsykokeeseen. Pääsykokeet järjestetään keväisin toukokuun alussa.

Lue pääsykokeista lisää pääsivun Hakijalle -linkin alta.

Yhteystiedot:

 • Tanssilinjan vastaava opettaja Sannamaria Kuula p. 044 718 4647
 • Opinto-ohjaajat Reetta Varis p.  044 718 5105  ja Emmi Karvonen p. 044 718 4466
 • Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@opedu.kuopio.fi.

Tanssin opiskelu taidelukio Lumitissa

Lumitin tanssinopetuksen tavoitteena on johdattaa opiskelijaa kohti kokonaisvaltaista tanssin ja taiteen ymmärrystä tarjoamalla monipuolista tanssinopetusta sekä teoriassa että käytännössä. Tanssin opinnoissa opiskelijaa kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli oman tanssiajattelunsa ja tanssijana toimimisensa kehittäjänä. Tanssin opinnot ovat pitkälti ryhmäopetusta ja opiskelijoita ohjataankin ottamaan opinnoissaan vastuullinen ja välittävä rooli muita ihmisiä ja ympäristöä kohtaan.

Tanssin opintojen jakautuminen lukioajalle

Pakolliset opinnot (24op)

 • 1. Vuoden pakolliset opinnot: Tanssitekniikka (TT 1-4), Baletti (Bal 1-2), Tanssitieto (Tati1).
 • 2. Vuoden pakolliset opinnot: Tanssitekniikka (TT5), Koreografia (Kor 1), Tanssitieto 2. (Tati 2) ja Tanssitieto 3. (Tati 3).
 • Näiden lisäksi opiskelijan tulee valita yksi opintojakso (2op) joko tanssitekniikasta, produktioista tai baletista, jotta vaaditut 24 opintopistettä tulevat täyteen.

Valinnaiset opinnot

 • 1. Vuoden syventäviä opintoja: Me taidelukiolaiset (meta), Kehonhuolto (keho).
 • 2. Vuoden syventäviä opintoja: Tanssitekniikka (TT 6-8), Baletti (Bal 3-4), Koreografia (Kor2).
 • 3. Vuoden syventäviä opintoja: Tanssitekniikka (TT 9-10), Koreografia (Kor 3).

Näiden lisäksi Lumitilla järjestetään vuosittain useita tanssin workshoppeja, lyhytkursseja ja tanssin opintojaksoja, joille kaikkien vuosikurssien tanssijat voivat osallistua. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi improvisaatio ja tanssin workshop (Taer), jolla tutustaan eri tanssilajeihin. Lumitissa on mahdollista suorittaa valtakunnallinen tanssin lukiodiplomi. Tanssitunnit ja muut tanssiopinnot järjestetään koulupäivän aikana eli tanssinopetus noudattaa tuntikiertokaaviota. Opinnot suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä.

Tanssin opinnoissa käytetään lukujärjestyksiä tehdessä TAN -koodeja. Löydät TAN -koodit tästä linkistä

Katso tarkemmat sisällöt opetussuunnitelmasta:

Poisjättöoikeus

Lumitin tanssilinja on valtakunnallinen tanssin erikoislukio. Tanssinopiskelijoilla on oikeus jättää valtakunnallisia pakollisia opintojaksoja suorittamatta seuraavin ohjein:

 • Voit jättää suorittamatta pakollisia opintoja yhteensä 16 opintopistettä
 • Pois voi jättää korkeintaan puolet kyseisen aineen pakollisista opintopisteistä
  • Noudata opintopolkujen suoritusjärjestystä!
  • KU01 ja MU01 tulee suorittaa, KU02 tai MU02 voi jättää suorittamatta
  • LI01 tulee suorittaa, LI02 voi jättää suorittamatta (22 -ryhmistä alkaen)
  • Jos oppiaineessa on kolme pakollista opintojaksoa (kuusi opintopistettä), sinun tulee suorittaa kaksi opintojaksoa (4op.) ja voit jättää pois yhden opintojakson (2op.). Esimerkiksi, jos et aio kirjoittaa historiaa, voit opiskella kaksi opintojaksoa (HI01 ja HI02 tai HI03) ja jättää tekemättä yhden (HI02 tai HI03).
 • Kirjoitusaineiden kaikki pakolliset opintojaksot tulee suorittaa, jotta saat oikeuden osallistua ylioppilaskirjoituksiin.