Valmistuville

Valmistuvan tärkeitä asioita

 Abiohjaus

Jokainen Lumitista valmistuva käy oman oponsa luona abiohjauksessa. Saat omalta opoltasi ohjeet, miten ilmoittaudut abiohjaukseen. Ohjaus kuuluu OPO2 kurssin/opintojaksoon eli se on pakollinen kaikille valmistuville.

Lukion oppimäärän tarkastaminen valmistuvilla (LOPS2016):

 • Lukion oppimäärän laajuus on yhteensä 75 kurssia.
 • Oppimäärän tulee sisältää 10 valtakunnallista syventävää kurssia (niitä vihreitä).

 • Lukion oppimäärä tulee olla suoritettuna
  • syksyllä valmistuvilla lokakuun loppuun mennessä
  • keväällä valmistuvilla huhtikuun loppuun menessä 
   • Syksyllä valmistuvat ennättävät siis tehdä kursseja lukujärjestyksen mukaan vielä 1. jaksossa.
   • Keväällä ennätät tehdä kursseja vielä 4. jaksossa lukujärjestyksen mukaan, mutta et 5. jaksossa.

 • Kurssien suorittaminen:
  • Kirjoitusoikeus: ​​​​​​​Pakollisissa ei saa olla K- tai i -merkintöjä, kun olet menossa kirjoittamaan kyseisen aineen. Jokaisessa pakollisessa kurssissa tulee olla arvosana.
  • Lukion päättötodistuksen arviointi:
   • Nelossääntö 
    • Opiskelijalla saa olla hylättyjä (4) kursseja oppiaineen määrässä (pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä) seuraavasti:
     • 1 – 2 kurs­sia: 0 hy­lät­tyä
     • 3 – 5 kurs­sia: 1 hy­lät­ty
     • 6 – 8 kurs­sia: 2 hy­lät­tyä
     • 9 tai enem­män: 3 hy­lät­tyä
  • Valtakunnallisen opsin musiikin ja kuviksen kursseja tulee olla suoritettuna yhteensä kolme (3).
   • KU1 ja MU1 sekä joko MU2 tai KU2.
  • Jos sinulla on OPO2 i-merkintä tai siinä on puutteita, niin huolehdithan kurssin suorittamisesta oman oposi kanssa.
   • Abiohjaus kuuluu OPO2 kurssiin ja sinun tulee käydä ohjauksessa oman oposi luona.

Tanssin ja musiikin opiskelijoiden poisjättöoikeus

  • Tanssi- ja musiikkilinjalaisten on mahdollista jättää suorittamatta pakollisia kursseja yhteensä kahdeksan (8), niissä aineissa, joita ei aio kirjoittaa ja niin että vähintään puolet pakollisista aineista tulee olla suoritettuna.
   • MU1 ja KU1 tulee olla suoritettuna, mutta MU2/KU2 voit jättää suorittamatta.
   • Voit suorittaa joko LI01 tai LI02
   • Hylättyä arvosanaa (4) ei voi jättää pois eli silloin toimitaan nelossäännön mukaisesti, mutta K- tai i-merkinnän voit laskea poislukuihin.
   • Tarkasta, että oman taideaineesi pakolliset kurssit tulee suoritetuksi ajallaan! Löydät taideaineiden opsit taideaineiden omilta sivuilta.

  Kurssien arvosanan muuttaminen S -merkinnäksi

  Mi­kä­li opis­ke­li­ja pyy­tää, hän on oi­keu­tet­tu saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­nän lii­kun­nas­ta ja sel­lai­sis­ta oppi­ai­neis­ta, jois­sa opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä kä­sit­tää vain yhden kurssin, sekä va­lin­nai­sis­ta vie­rais­ta kie­lis­tä, mi­kä­li opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä niis­sä kä­sit­tää kor­kein­taan kaksi kurssia. Arvosanan tulee olla hyväksytty. Jos haluat muuttaa arvosanan suoritusmerkinnäksi, täytä lomake ja palauta se koulusihteeri Päiville kansliaan lokakuun loppuun (huhtikuun loppuun keväällä) mennessä. Lomakkeen löydät Lumitin nettisivulta: https://lumit.fi/web/wp-content/uploads/sites/2/mcx/2022-07/lumit_suoritusmerkinta.pdf

   

  Jos sinulla ei ole vielä työpaikkaa tiedossa valmistumisen jälkeen:

  • Jos et löydä töitä heti valmistumisen jälkeen, sinulla on oikeus työttömyysturvaan
  • Aloita työnhaku menevällä osoitteeseen https://tyomarkkinatori.fi/
  • Ilmoittaudu palvelun kautta  työnhakijaksi
  • Ilmoittaudu työnhakijaksi jo ennen opintojen päättymistä, ellei sinulla ole heti töitä tiedossa
  • Työttömyysturvan edellytys on, että työnhakusi on voimassa
  • Kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset
  • TE-puhelinpalvelut auttavat verkkopalveluissa numerosta 0295 025 500

  Mitä lukion jälkeen?

  Lukion jälkeen voit hakea korkeakouluihin, toisen asteen ammatillisiin opintoihin, pitää välivuoden tai mennä vaikkapa vuodeksi kansanopistoon.

  Tutustu koulutuksiin ja hakukriteereihin Opintopolussa .

  Korkeakouluihin on kolme yhteishakua.

  • Syksyn yhteishaku 31.8.-14.9.2022 (klo 15)
  • Kevään ensimmäinen korkea-asteen yhteishaku 4.1.-18.1.2023 (klo 15) Huom! Tammikuun haussa esimerkiksi Taideyliopisto ja Tampereen näyttelijäntyön laitos (seuraava haku 2023).
  • Kevään toinen korkea-asteen yhteishaku 15.3.-30.3.2023 (klo 15)

   

   

  Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

  Lukiosta saat valmiuden hakea korkeakouluasteelle eli yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Voit hakea myös toisen asteen ammatilliseen koulutukseen yo-pohjaisille linjoille. Eri koulutusvaihtoehtoja on paljon. Ota aikaa tutustuaksesi niihin – etsi tietoa netissä, kysele ihmisten kokemuksia, käy oppilaitoksissa ja työpaikoilla tutustumassa!

  Korkea-asteen opintoihin valitaan keväästä 2020 alkaen vähintään 51 % opiskelijoista ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (pl. oikeustiede 40 %). Loput opiskelijat valitaan valintakokeiden avulla. Osuudet vaihtelevat aloittain.

  Syksystä 2020 alkaen ammattikorkeakouluissa on ollut käytössä digitaalinen valintakoe, joka on sama kaikille aloille. Kokeessa voi olla eriytyviä osioita, esimerkiksi hoitoalalle hakevat tekevät eettisten taitojen osion ja insinöörikoulutukseen hakevat matematiikan osion. Koe tehdään omalla tietokoneella hakuvaiheessa valitussa paikassa ja valittuna aikana. Lisätietoja löydät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

  Yliopistoissa valintakokeet ovat joko ala- ja korkeakoulukohtaisia tai yhteisvalintoja, joissa haet samalla valintakokeella saman alan eri hakukohteisiin. Näistä löydät lisätietoa Opintopolusta, korkeakoulujen sivuilta sekä yhteisvalintasivustoilta. Hyvät uudet yliopistojen hakuihin liittyvät sivut ovat: https://yliopistovalinnat.fi

  Valintakokeissa on vähennetty pitkää valmistautumista vaativaa aineistoa ja valtaosa valintakokeista perustuu aiempaa suppeampaan, noin kuukausi ennen koetta julkaistavaan aineistoon, lukion oppimäärään tietyissä oppiaineissa, tiettyihin lukiokursseihin tai kokeessa jaettavaan aineistoon.

  Ammatilliset tutkinnot

  Ammatilliset perustutkinnot kestävät lukion jälkeen pääsääntöisesti kaksi vuotta ja niihin haetaan jatkuva haun kautta. Tutustu ammatillisiin koulutuksiin Opintopolussa, lisätietoja voit etsi myös täältä www.ammattikoulut.fi

  Kansanopistot

  Kansanopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, jotka järjestävät sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta. Kansanopistossa voit opiskella sekä pitkillä opintolinjoilla että lyhytkursseilla. Suomessa on 75 kansanopistoa ja 82 kansanopistokampusta. Kaikki opistot saavat rahoitusta valtiolta ja useimmat opistot ovat yksityisiä.

  Kansanopistolinjat kestävät yleensä yhden lukuvuoden. Kansanopistolinjalla voit opiskella hyvin monenlaista, kuten kieliä, oikeustieteitä, mediaa ja viestintää, liikuntaa, taidealoja, seurakunta-alaa tai muuta yleissivistävää ja ammattitaitoa lisäävää koulutusta. Kansanopistolinjat eivät valmista tutkintoon, mutta linjan suorittamisesta saat todistuksen ja kuusi lisäpistettä hakiessasi toisen asteen koulutukseen. Monilla kansanopistolinjoilla valmistaudutaan jatko-opintoihin tai suoritetaan avoimen korkeakoulun opintoja. Kansanopisto-opintojen aikana voit tutustua eri koulutusaloihin ja selkiyttää omia tulevaisuuden suunnitelmiasi. 

  Tutustu kansanopistoihin: www.kansanopistot.fi

   

   

  Navigaattorista apua jatko-opintojen suunnitteluun ja työnhakuun

  Navigaattori on paikka, josta kuopiolaiset saavat asiantuntijan apua sopivien koulutus- ja uravaihtoehtojen löytämiseen.
  Voit varata henkilökohtaisen ohjausajan opintoohjaajalle tai muihin Navigaattorin palveluihin. Yhteydenotot ajanvarausta varten navigaattori@kuopio.fi tai 044 7181 807.
  Navigaattorissa toimivan Ohjaamon työntekijät auttavat nuoria (alle 30-vuotiaita) heidän elämäänsä liittyvissä pulmissa ja asioissa, kuten arjen haasteissa, työhön koulutukseen hakemisessa tai erilaisissa tukiasioissa. Navigaattorissa saat myös matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa yrittäjyyden asioissa. Ohjaamoon voit tulla asioimaan ilman ajanvarausta oli asia pieni
  tai suuri. Kuopion Ohjaamo netissä (https://po1nt.fi/ohjaamo_kuopio/ohjaamo/)

  Voit olla myös yhteydessä omaan opoosi vielä puoli vuotta valmistumisesi jälkeen ja tulla juttelemaan sinua mietityttävistä asioista!